kat. D

OSK Danuta

Kategoria D uprawnia do kierowania:

 • autobusem
 • ciągnikiem rolniczym
 • pojazdem wolnobieżnym

Wymagania:

Prawo jazdy D z C:

 • ukończone 21 lat,
 • prawo jazdy kat. C,
 • badania (orzeczenie od lekarza medycyny pracy upr. do badania kierowców),
 • wniosek o wydanie prawa jazdy (druk do pobrania w Urzędzie),
 • wyraźna i aktualna kolorowa fotografia o wymiarach 35 mm x 45 mm – lewy półprofil z widocznym uchem

Szkolenie teoretyczne: 20h

Szkolenie praktyczne: 41h

Prawo jazdy D z B:

 • ukończone 21 lat
 • prawo jazdy kat. B
 • badania (orzeczenie od lekarza medycyny pracy upr. do badania kierowców)

Szkolenie teoretyczne: 20h

Szkolenie praktyczne: 61h