kat. B+E

OSK Danuta

Kategoria B+E uprawnia do kierowania:

  • zespołem pojazdów składającym się z pojazdu określonego w kategorii B (dmc do 3,5 tony) oraz przyczepy, której rzeczywista masa całkowita nie przekracza rzeczywistej masy całkowitej pojazdu ciągnącego
  • uprawnia do kierowania ciągnikiem rolniczym z przyczepą (przyczepami) oraz  pojazdem wolnobieżnym z przyczepą (przyczepami). Zespół pojazdów nie może składać się z więcej niż trzech pojazdów.

Osoba posiadającą prawo jazdy kat. B i C+E lub B i D+E posiada uprawnienia do kierowania zespołem pojazdów wynikających z kategorii B+E.

Wymagania:

  • ukończone 18 lat
  • prawo jazdy kat. B
  • badania (orzeczenie od lekarza medycyny pracy upr. do badania kierowców)
  • wniosek o wydanie prawa jazdy (druk do pobrania w Urzędzie),
  • wyraźna i aktualna kolorowa fotografia o wymiarach 35 mm x 45 mm – lewy półprofil z widocznym uchem,

Szkolenie teoretyczne: brak

Szkolenie praktyczne: 15 h