kat. C

OSK Danuta

Kategoria C uprawnia do kierowania:

  • pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu
  • ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym

Wymagania:

  • ukończone 21 lat,
  • prawo jazdy kat. B,
  • badania (orzeczenie od lekarza medycyny pracy upr. do badania kierowców),
  • wniosek o wydanie prawa jazdy (druk do pobrania w Urzędzie),
  • wyraźna i aktualna kolorowa fotografia o wymiarach 35 mm x 45 mm – lewy półprofil z widocznym uchem,

Szkolenie teoretyczne: 20h

Szkolenie praktyczne: 30 h