kat. C+E

OSK Danuta

Kategoria C+E uprawnia do kierowania:

  • pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t łącznie z przyczepą

Rzeczywista masa całkowita przyczepy ciągniętej przez samochód ciężarowy o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t nie może przekraczać rzeczywistej masy całkowitej tego samochodu powiększonej o 40 %.

Wymagania:

  • ukończone 21 lat,
  • prawo jazdy kat. C,
  • badania (orzeczenie od lekarza medycyny pracy upr. do badania kierowców),
  • wniosek o wydanie prawa jazdy (druk do pobrania w Urzędzie),
  • wyraźna i aktualna kolorowa fotografia o wymiarach 35 mm x 45 mm – lewy półprofil z widocznym uchem,

Szkolenie teoretyczne: brak

Szkolenie praktyczne: 25h