Kwalifikacja wstępna

OSK Danuta

Kurs kwalifikacji wstępnej i kwalifikacji wstępnej przyspieszonej oraz kwalifikacji wstępnej uzupełniającej jest obowiązkowy dla wszystkich, którzy po raz pierwszy otrzymali prawo jazdy kat. D (autobus) po 10 września 2008 r. bądź kat. C (samochód ciężarowy) po 10 września 2009 r. i chcą wykonywać zawód kierowcy w transporcie osób oraz towarów.

Rodzaj wymaganego kursu zależy od wieku kierowcy i wcześniej odbytych. Celem szkoleń prowadzonych w Ośrodku Szkolenia Kierowców DANUTA jest przygotowanie kandydatów do egzaminu państwowego po którego zaliczeniu otrzymuje się stosowne zaświadczenie i wpis do prawa jazdy.

Obecnie wyróżniamy 4 rodzaje kursów:

1. kurs kwalifikacji wstępnej

  • dotyczy kierowcy, który uzyskał prawo jazdy kat. C – po dniu 10 września 2009 r i ma 18-21 lat
  • dotyczy kierowcy, który uzyskał prawo jazdy kat. D – po dniu 10 września 2008 r i ma 21-23 lat

2. kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej

  • dotyczy kierowcy, który uzyskał prawo jazdy kat. C1 – po dniu 10 września 2009 r
  • dotyczy kierowcy, który uzyskał prawo jazdy kat. C – po dniu 10 września 2009 r i ma skończone 21 lat
  • dotyczy kierowcy, który uzyskał prawo jazdy kat. D1 – po dniu 10 września 2008 r
  • dotyczy kierowcy, który uzyskał prawo jazdy kat. D – po dniu 10 września 2008 r i ma skończone 23 lata

3. kurs kwalifikacji wstępnej uzupełniającej

  • dotyczy kierowcy, który uzyskał prawo jazdy kat. C lub C1 po dniu 10 września 2009r. i ukończył wcześniej kwalifikację wstępną w zakresie bloku programowego dla prawa jazdy kat. D, D+E, D1, D1+E
  • dotyczy kierowcy, który uzyskał prawo jazdy kat. D lub D1 po dniu 10 września 2008r. i ukończył wcześniej kwalifikację wstępną w zakresie bloku programowego dla prawa jazdy kat. C, C+E, C1, C1+E

4. kurs kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej

  • dotyczy kierowców, którzy spełniają warunki wymienione w podpunktach 1 i 3