Referencje

OSK Danuta

Rozpoczynamy rekrutację na wszystkie kursy w naszym ośrodku szkolenia z dofinansowaniem unijnym 70-80%

REKRUTACJA DLA DOLNEGO ŚLĄSKA. Warunki do spełnienia by można brać udział w kursie (kursach):                                                                                               1. zatrudnienie – umowa o pracę lub własna działalność gospodarcza,umowa zlecenie
2. przedsiębiorstwa zatrudniające maksymalnie do 249 pracowników,
3. przedsiębiorstwa zs. na Dolnym Śląsku

Osoba do kontaktu: ANETA URBANOWICZ       TEL. 517 520 386