ADR

OSK Danuta

Organizujemy podstawowe i uzupełniające kursy kwalifikacyjne ADR (przewóz towarów niebezpiecznych) dla kierowców.

Warunki uczestnictwa kierowcy w podstawowym szkoleniu kwalifikacyjnym ADR:

ukończone 21 lat
prawo jazdy odpowiedniej kategorii
Warunkiem przyjęcia kierowcy na uzupełniający kurs ADR jest posiadanie ważnego zaświadczenia o ukończeniu kursu podstawowego.

Szkolenia realizowane są zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz.U. nr 227, poz. 1367, z późniejszymi zmianami).

Uczestnikom szkolenia zapewniamy wszystkie niezbędne materiał dydaktyczne (podręczniki itp.)