kat. A

OSK Danuta

 1. WYMOGI PRAWNE:
 2. Szkolenie, może  rozpocząć  osoba,  która  ukończyła:

–  14  lat  –  kat.  AM

–  16  lat  –  dla  kat.  A1

–  18  lat  –  dla  kat.  A2

–  24  lata  –  kat.  A

lub  20  lat  jeżeli  osoba  co  najmniej  od  2  lat  posiada  prawo jazdy  kat.  A2.

Szkolenie  może  być  rozpoczęte  do  3  miesięcy  przed  uzyskaniem  wymaganego  przepisami  wieku.

 • posiada orzeczenie  lekarskie  o  braku  przeciwwskazań  zdrowotnych  do  kierowania  pojazdem,
 • ma zgodę  rodzica  lub  opiekuna,  jeżeli  nie  ukończyła  18 lat.

 Kategoria A2 uprawnienia do jazdy:

 • motocyklem o mocy nie przekraczającej 35 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającej 0,2 kW/kg;
 • motocyklem trójkołowym o mocy nie przekraczającej 15 kW;
 • zespołem pojazdów złożonym z jednego z w/w pojazdów wraz z przyczepą;
 • pojazdami określonymi dla kategorii prawa jazdy AM.

Wymagania:

 • ukończone 18 lat,
 • wniosek o wydanie prawa jazdy (druk do pobrania w Urzędzie),
 • orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do prowadzenia pojazdów rodzaju objętego szkoleniem,
 • wyraźna i aktualna kolorowa fotografia o wymiarach 35 mm x 45 mm – lewy półprofil z widocznym uchem,
 • kserokopia posiadanego prawa jazdy.

Szkolenie realizowane jest na motocyklu Yamaha SR250.

 1. CZAS TRWANIA  SZKOLENIA:
 2. Zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  każdy  kursant  przed  dopuszczeniem  do  egzaminu  wewnętrznego  na            kat.  A1,  A2  i  A  musi  odbyć  minimum:
 • 26 godzin  lekcyjnych  zajęć  teoretycznych,
 • 4 godziny  lekcyjne  zajęć  z  udzielania  pierwszej  pomocy,
 • 20 godzin  zegarowych  zajęć praktycznych.

W  przypadku  posiadania  uprawnień  kat.  A1  minimalny  program  zajęć  dla  kat.  A2  obejmuje:

 • zwolnienie z  zajęć  teoretycznych,
 • 10 godzin  zegarowych  zajęć praktycznych.

W  przypadku  posiadania  uprawnień  kat.  A1,  A2  minimalny

program  zajęć  dla  kat.  A  obejmuje:

 • zwolnienie  z  zajęć  teoretycznych,
 • 10 godzin  zegarowych  zajęć praktycznych.

Zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  każdy  kursant  przed  dopuszczeniem  do  egzaminu  wewnętrznego  na  kat.  AM  musi  odbyć  minimum:

 • 5 godzin  lekcyjnych  zajęć  teoretycznych,
 • 5 godzin  zegarowych  zajęć praktycznych.

Kategoria A uprawnia do jazdy:

 • motocyklem o pojemności skokowej silnika przekraczającej 250 cm3
 • motocyklem z przyczepą;
 • motocyklem trójkołowym o mocy przekraczającej 15 kW;
 • pojazdami określonymi dla kategorii prawa jazdy AM.

Wymagania:

 • ukończone 24 lata lub 20 lat – jeżeli osoba co najmniej od 2 lat posiada prawo jazdy kategorii A2,
 • wniosek o wydanie prawa jazdy (druk do pobrania w Urzędzie),
 • orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do prowadzenia pojazdów rodzaju objętego szkoleniem,
 • wyraźna i aktualna kolorowa fotografia o wymiarach 35 mm x 45 mm – lewy półprofil z widocznym uchem,
 • kserokopia posiadanego prawa jazdy.

Szkolenie teoretyczne: 30 h

Szkolenie praktyczne: 20 h

Osoby, które posiadają kat. A1 lub A2 są zwolnione z egzaminu teoretycznego, a liczba praktycznych zajęć zostaje skrócona do 10h.

Szkolenie realizowane jest na motocyklu Yamaha XJ6 Diverson.

Zgodnie z § 13 ust. 1 pkt 1 lit. f oraz pkt 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 roku w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dz. U. z dnia 25 lutego 2016 roku poz. 232) został usankcjonowany strój motocyklisty zdającego egzamin państwowy w zakresie kat. AM, A1, A2, A, a także sposób jego wykorzystania.

Część stroju motocyklisty zabezpiecza WORD. Do nich zaliczamy kamizelkę, kask ochronny, ochraniacze na kolana i łokcie. Szczególnie te dwa elementy oraz kask ochronny muszą odpowiadać odpowiednim warunkom technicznym i przejść stosowne badania homologacyjne. Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego zakupując sprzęt ochronny kierują się przede wszystkim wysokimi wskaźnikami bezpieczeństwa i stosowną dokumentacją potwierdzającą przeprowadzane badania. Inne elementy związane ze strojem motocyklisty zapewnia osoba egzaminowana. Zaliczamy do nich:

 1. a) obuwie pełne  –  zakrywające  stopę,  wiązane  lub  zapinane  na  klamry,  rzepy,  lub
  1. lub  zatrzaski  lub  obuwie  typu  motocyklowego;
  2. b) spodnie z długimi nogawkami – oczywiście nie z każdego materiału. Lekkie, przewiewne, długie spodnie nie zabezpieczą motocyklisty podczas przewrócenia. Wskazane jest stosowanie spodni ze skóry lub innego materiału odpornego na czynniki zewnętrzne, które występują bądź mogą wystąpić podczas kierowania motocyklem;
  3. c) kurtkę z długimi rękawami zapinaną na suwak, guziki lub zatrzaski – można zadać pytanie czy każda z tych wymienionych rzeczy odpowiednio zabezpieczy motocyklistę? Na pewno nie. Potrzebna jest kurka z właściwego materiału, która ochroni motocyklistę a nie tylko spełni pewne kryterium prawne. Takie kurtki posiadają także elementy ochronne kręgosłupa, o których zapomniano w wymogach formalnych. Nie bez znaczenia jest też barwa kurki oraz wyposażenie jej w elementy odblaskowe;
  4. d) rękawice zakrywające całe dłonie – na pewno nie mogą być to rękawice jednopalcowe – choć całe dłonie zakrywają. Skuteczną ochronę dłoni motocyklisty zapewnią jedynie rękawice ściśle przeznaczone do tego celu.
  5. Wykorzystanie właściwego stroju ochronnego zostało włączone do kryterium oceny zadania egzaminacyjnego, ale przede wszystkim zmniejsza ryzyko urazów, które mogą wystąpić podczas jazdy na motocyklu czy motorowerze. Brak świadomości ponoszonego ryzyka może przyczynić się do generowania potencjalnego oraz rzeczywistego zagrożenia. Świadomość stosowania odpowiedniego stroju podczas szkolenia i egzaminowania motorowerzysty lub motocyklisty spoczywa na osobie, instruktorze i egzaminatorze. Najlepiej napisane prawo nie zastąpi zdrowego rozsądku.